The Dhammapadipa Temple

ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชน ร่วมงานฉลองครบรอบ 8 ปี การตั้งวัดธรรมปทีป ประเทศสก๊อตแลนด์และงานทำบุญเทศน์มหาชาติ (เวสสันดรชาดก)

08-slide

 

 

ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชน ร่วมงานฉลองครบรอบ 8 ปี

การตั้งวัดธรรมปทีป ประเทศสก๊อตแลนด์และงานทำบุญเทศน์มหาชาติ (เวสสันดรชาดก)

ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556

หอประชุมเมืองพอรทาเบลโล (PORTABELLO TOWN HALL)

ด้วยคณะสงฆ์วัดธรรมปทีปและคณะกรรมการสมาคมไทย-สก๊อตทิส ได้มีฉันทามติร่วมกันที่จะจัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี แห่งการตั้งวัดธรรมปทีป กรุงเอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ ตามที่คณะกรรมการได้ตกลงซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อดัดแปลงเป็นวัด เมื่อปีพุทธศักราช 2548 นั้น ถึงปัจจุบันเวียนมาบรรจบครบรอบ 8 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงอุปการคุณของผู้ที่ได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงแก่ทางวัดธรรมปทีปที่ผ่านมา และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา คณะกรรมการจึงได้กำหนดจัดงาน ฉลองครบรอบ 8 ปี และจัดงานบุญมหาชาติ เวสสันดรชาดกเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังเทศน์มหาชาติ โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นี้ คณะกรรมการได้นิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังมาเทศน์แหล่ทำนองภาคกลาง และเทศน์แหล่ทำนองภาคอีสาน เพื่อโปรดสาธุชนในงานดังกล่าวแล้วดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านไปร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติทั้งหมด 13 กัณฑ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ดังกำหนดการต่อไปนี้

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 (Sunday the 7th JULY 2013)

เวลา  09.30  น.   คณะพุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่ Portobello Town Hall

เวลา 10.30 น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ ๗ ปี แห่งการตั้งวัดธรรมปทีป

เวลา 11.00  น.   ทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น.   พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร

เวลา 13.00  น.  ฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดาชก 13 กัณฑ์ (เทศน์แหล่ 3 ธรรมมาสน์ )

เวลา 15.00  น.  พิธีถวายกัณฑ์เทศน์

เวลา  16.00  น.  พระสงฆ์อนุโมทนา รับพร เป็นเสร็จพิธี

ที่ปรึกษา

พระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาส วัดพุทธปทีป                       พระครูสิริธรรมประทีป เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป

พระมหาประเสริฐ ฐิตธมฺโม วัดไทยพุทธปทีป                    พระครูภาวนาภิราม เจ้าอาวาสวัดสังฆปทีป

พระครูภาวนาภิธาน  วัดพุทธปทีป                                     พระมหาประเสริฐ ปวรธมฺโม วัดธรรมปทีป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบารมีแห่งบุญกุศลนี้ โปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลาย ให้ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต อุดมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการคือ มีอายุยืนยาวนาน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขทั้งกายและใจ มีพลังทางกายและใจ ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ 

 YOU ARE INVITED TO JOIN

THE 8th YEARS ANNIVERSARY CEREMONY

OF DHAMMAPADIPA TEMPLE, EDINBURGH, SCOTLAND

7th JULY 2013 AT PORTOBELLO TOWN HALL

This  year  is  a  stunning year for Thai  Buddhist  people  in  Scotland  due to  it is the

Eight years after settlement of the first Thai Buddhist temple in Scotland. We are invited you to join the 8th year anniversary celebration of temple settlement. There will be several activities  in  this  event  including  extraordinary  Dhamma Talk  by  several  famous monks

All proceeds will go to the Temple Fund for the support and maintenance of the temple over the coming years. If you are unable to attend but wish to make a donation, please make         a cheque payable to Wat Dhammapadipa and send to Wat Dhammapadipa 199 Slateford Road, Edinburgh, Scotland, EH14 1LA

PROGRAMME

SUNDAY the 7th  JULY 2013

09.30 am Opening

10.00 am Performing an auspicious chanting to celebrate the temple

11.00 am Performing food-offering and offering lunch for the Venerable Monks.

12.00 am Lunch for everybody

13.00 pm Dhamma talks by a Buddhist monks

15.00 pm Offer gifts of the Buddhist priests

15.30 pm Giving thanks talk by Venerable monks followed a blessing

16.00 pm Close

 

Event place: Portobello Town Hall 147-149 Portobello High St Edinburgh, EH15

1AF, Tel:0131-6691819 Buses 15,26,42,66,X86 from Princes St.

May all of you be happy and healthy, not only today but through your life time.

Thank you very much indeed for joining us.

 

 

 

 

For further information, please contact:

The Dhammapadipa Temple

199 Slateford Road, Edinburgh, EH14 1LA Tel: 0131 443 1010

www.dpadipa.org | E-Mail: dhammapadipa@hotmail.com