The Dhammapadipa Temple

ประวัติความเป็นมา Biography

03-Biography

Since 2002

วัดธรรมปทีป ประเทศสก๊อตแลนด์ เป็นสาขาของวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (2002) พระราชภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ได้มีดำริที่จะ ขยายสาขาวัดออกไปยังจุดต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ จึงได้ชักชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นที่ประเทศสก๊อตแลนด์ เพราะเห็นว่ายังไม่มีวัดไทย โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ติดต่อกับสมาคมไทย-สก๊อตทิส ที่ได้รวมตัวกันเพื่อหาที่อยู่ให้พระสงฆ์เป็นเบื้องต้น ซึ่งในขณะนั้นมีคุณสิริพร ไครสตัน เป็นประธานสมาคม 

 

พระธรรมทูตชุดแรกในสก๊อตแลนด์

ในช่วงแรกเมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ส่ง พระมหาโพธิ์ชัย พุทฺธิสโร ป.ธ. ๔ มาเป็นหัวหน้าสงฆ์อยู่จำพรรษาต้น หลังจากนั้นได้ส่ง พระมหาเดชทวี สุเมธี ป.ธ. ๙ และพระมหาสะวร สํวโร ป.ธ. ๔ อยู่จำพรรษาหลังเป็น ๓ รูป โดยได้เช่าบ้านอยู่ในราคา ๖๐๐ ปอนด์ต่อเดือน เพื่อทำเป็นสำนักสงฆ์อยู่ชั่วคราว ภายใน กรุงเอดินเบอระ ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ 494 Gorgie Road, Edinburgh, EH11 3AFจนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๑๑ เดือน จึงย้ายไปเช่าหลังที่ ๒

02-Biography

01-Biography

04-Map

การเปลี่ยนแปลงประธานสงฆ์

ในวันพุธที่ ๓ เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำ โดยมีคำสั่งจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีปให้ย้ายพระมหาโพธิ์ชัย พุทฺธิสโร กลับประเทศไทยและได้ส่ง พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน ป.ธ. ๙ มาปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งหัวหน้าสงฆ์ ส่วนพระมหาเดชทวี สุเมธี ก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยเช่นกัน ทางคณะสงฆ์จึงได้ให้พระมหาวัฒนา ยสวฑฺฒโน มาปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และปัจจุบันมีพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจอยู่ ๓ รูป คือ พระมหาวิสิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโน (หัวหน้าสงฆ์) พระมหาสะวร สํวโรและพระมหาวัฒนา ยสวฑฺฒโน

และทางด้านสมาคมสมาคมไทย – สก๊อตทิส ก็ได้มีการเปลี่ยนคณะบริหารใหม่ โดยมี คุณยงยุทธ สวยงาม เป็นประธาน นายกิตติศักดิ์ สระแก้ว รองประธานและคณะญาติโยมอีกหลายท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหาทุนเพื่อที่จะหาที่ถาวรให้แก่พระสงฆ์ แต่ในขณะนั้นยังไม่พร้อมทางด้านปัจจัยจึงได้ย้ายจากที่อยู่เดิมซึ่งหมดสัญญา ไปเช่าบ้านที่เป็นฟาร์ม เป็นบ้านหลังที่ ๒ ในวันเสาร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ อยู่ที่ Turniedykes,Pathhead, Mid Lothian EH37 5XB ในราคาเดือนละ ๑,๓๐๐ ปอนด์ ซึ่งสถานที่ห่างไกลจากชุมชนคนไทย จนถึง ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ (๑ ปี ๓ เดือน ๕ วัน)

 

การเลือกหาสถานที่สำหรับสร้างเป็นวัดธรรมปทีป

เมื่อต้นปี ๒๕๔๘ คณะสงฆ์และญาติโยมทั้งชาวลอนดอนและชาวสก๊อตแลนด์ มีมติร่วมกันซื้ออาคารสถานที่ เพื่อทำเป็นวัดโดยคณะสงฆ์และญาติโยมชาวสก๊อตแลนด์ได้พยายามหาสถานที่ ๆ เหมาะสม แต่ก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ พระมหาสังข์ทอง ธมฺมจาโรและคุณโยมละเอียด สมทัศ พร้อมคณะ ได้เดินทางจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มายังกรุงเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนด์ เพื่อมาดูสถานที่ ๆ ทางคณะสงฆ์และญาติโยมชาวสก๊อตแลนด์ได้หาไว้แล้ว แต่เมื่อไปดูพบว่าอาคารแต่ละหลังยังไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นวัด จึงยกเลิกไป วันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ค. ๔๘ คณะสงฆ์และญาติโยมได้เดินทางไปดูสถานที่ (วัดในปัจจุบันนี้) และที่แห่งนี้อยู่ใกล้ชุมชนคนไทย การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ที่ 199 Stateford Road, Stateford, Edinburgh, EH14 1LA และทุกท่านก็พอใจจึงตกลงซื้อ

ในเบื้องต้นเจ้าของบ้านได้ตั้งราคาไว้จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ ปอนด์ (offer over) แต่ถ้าหากมีความประสงค์จะซื้อจะต้องให้ในราคาที่สูงกว่าที่ตั้งเอาไว้ คุณโยมละเอียด สมทัศ หนึ่งในคณะที่ไปดูอาคารหลังนี้ได้เจรจาต่อรองราคา โดยเจ้าของบ้านเสนอในราคา ๓๒๕,๐๐๐ ปอนด์ แต่คณะกรรมการขอให้เป็นในราคา ๓๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ถ้วน แต่ทางทนายเจ้าของบ้านได้ยื่นคำขาดในราคา ๓๒๕,๐๐๐ ปอนด์ คณะสงฆ์และคณะกรรมการจึงได้ประชุมปรึกษากัน และในที่สุดก็ได้ตกลงซื้อในราคาดังกล่าว และได้ดำเนินการซื้อ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๔๘ รวมเวลาดำเนินการจนถึงวันได้กุญแจบ้านคือวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๒ เดือนกับ อีก ๑๗ วัน และได้ย้ายเข้าอยู่ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๘